روــایــــات و حـــکـــایــــاتــــ باور کنید همین شهدا اند که جلوی ما را می گیرند... رفــتــنــد جــــانــــشــان را دادنــد، برای چــــــــه؟؟؟ بـــه وصــیــت هــایــــشـــان عـــمـــل کــردیـــــم؟؟؟ رزمنده ای كـه در فـضای سایبر می جنـگی بـرای فـشردن كلیدهای كامپیوتر وضـو بگیر و بـا نیـت قربه الی الله مطلب بنویس.بدانكه تو مصداق و مارَمَیت اِذ رَمَیت ... هستی .تو در شبهای تـاریك جبهه سایبری از میدان مین گناه عبور میكنی مراقب باش،به شهدا تمسك كن بصیرتت را بالا ببر كه تركش نخوری...رابطه خودت را با خدا زیاد كن...با اهل بیت یكی شو و در این راه گوش به فرمان آنها باش. در پناه حق... tag:http://mahdyamiry395.mihanblog.com 2019-10-16T13:05:02+01:00 mihanblog.com سالروز ازدواج حضرت خدیجه و حضرت محمد مبارک 2018-11-17T16:33:55+01:00 2018-11-17T16:33:55+01:00 tag:http://mahdyamiry395.mihanblog.com/post/1134 سیمین نقره چه مبارک شبی ست امشب ... سالروز ازدواج حضرت خدیجه و حضرت محمد مبارک  چه مبارک شبی ست امشب ... 
سالروز ازدواج حضرت خدیجه و حضرت محمد مبارک 
]]> تریلر فیلم سینمایی The tale of the heaven در مورد زندگی امام علی(علیه السلام) 2018-10-19T15:29:25+01:00 2018-10-19T15:29:25+01:00 tag:http://mahdyamiry395.mihanblog.com/post/1133 سیمین نقره
]]>
حسن عباسی صدای ماست 2018-10-18T18:49:12+01:00 2018-10-18T18:49:12+01:00 tag:http://mahdyamiry395.mihanblog.com/post/1132 سیمین نقره ]]> اربعین 2018-10-13T18:07:40+01:00 2018-10-13T18:07:40+01:00 tag:http://mahdyamiry395.mihanblog.com/post/1131 سیمین نقره ]]> چه کسانی صدام را به جنگ علیه ایران تشویق کردند 2018-10-13T18:03:20+01:00 2018-10-13T18:03:20+01:00 tag:http://mahdyamiry395.mihanblog.com/post/1130 سیمین نقره ]]> موقع گرانی چه بکنیم تا همه چیز ارزان شود؟ 2018-10-04T20:07:19+01:00 2018-10-04T20:07:19+01:00 tag:http://mahdyamiry395.mihanblog.com/post/1129 سیمین نقره ]]> اندر احوالات یه عده 2018-09-28T14:43:54+01:00 2018-09-28T14:43:54+01:00 tag:http://mahdyamiry395.mihanblog.com/post/1128 سیمین نقره ]]> میگن ما امنیت نمیخوایم، آزادی میخوایم!!! بفرما آزادی بدون امنیت 2018-09-22T16:28:22+01:00 2018-09-22T16:28:22+01:00 tag:http://mahdyamiry395.mihanblog.com/post/1126 سیمین نقره ]]> اسلام میگه #سگ_نجسه 2018-09-21T10:08:47+01:00 2018-09-21T10:08:47+01:00 tag:http://mahdyamiry395.mihanblog.com/post/1125 سیمین نقره ]]> او خمینی نیست 2018-09-14T16:25:28+01:00 2018-09-14T16:25:28+01:00 tag:http://mahdyamiry395.mihanblog.com/post/1124 سیمین نقره او خمینی نیست،بلکه #تربیت_شده_افکار_درباری_شاه است ...تربیت شده های تفکر خمینی همون شهدا و جانبازها و آزاده های جنگ تحمیلی بودن، و ادامه دهندگان راه امام خمینی همین بچه هایی هستن که برای دفاع از امنیت ایران و ناموس ایرانی، تو سوریه و عراق و مرزهای ایران میجنگن  او خمینی نیست،
بلکه #تربیت_شده_افکار_درباری_شاه است ...
تربیت شده های تفکر خمینی همون شهدا و جانبازها و آزاده های جنگ تحمیلی بودن، 
و ادامه دهندگان راه امام خمینی همین بچه هایی هستن که برای دفاع از امنیت ایران و ناموس ایرانی، تو سوریه و عراق و مرزهای ایران میجنگن 
]]>