روــایــــات و حـــکـــایــــاتــــ باور کنید همین شهدا اند که جلوی ما را می گیرند... رفــتــنــد جــــانــــشــان را دادنــد، برای چــــــــه؟؟؟ بـــه وصــیــت هــایــــشـــان عـــمـــل کــردیـــــم؟؟؟ رزمنده ای كـه در فـضای سایبر می جنـگی بـرای فـشردن كلیدهای كامپیوتر وضـو بگیر و بـا نیـت قربه الی الله مطلب بنویس.بدانكه تو مصداق و مارَمَیت اِذ رَمَیت ... هستی .تو در شبهای تـاریك جبهه سایبری از میدان مین گناه عبور میكنی مراقب باش،به شهدا تمسك كن بصیرتت را بالا ببر كه تركش نخوری...رابطه خودت را با خدا زیاد كن...با اهل بیت یكی شو و در این راه گوش به فرمان آنها باش. در پناه حق... tag:http://mahdyamiry395.mihanblog.com 2018-04-25T03:37:56+01:00 mihanblog.com چرا بازیگران با فرانسوی ها همدردی میکنند ولی با ایرانیان نه؟! 2018-02-21T18:33:31+01:00 2018-02-21T18:33:31+01:00 tag:http://mahdyamiry395.mihanblog.com/post/1093 سیمین نقره ]]> حجاب در فرهنگ ها و ادیان مختلف 2018-02-01T19:29:21+01:00 2018-02-01T19:29:21+01:00 tag:http://mahdyamiry395.mihanblog.com/post/1092 سیمین نقره حجاب فقط برای اسلام نیست که بخواهیم با مخالفت با آن با اسلام مخالفت کنیممخالفت با حجاب، محالفت با حیا و عفت زنان است حجاب فقط برای اسلام نیست که بخواهیم با مخالفت با آن با اسلام مخالفت کنیم
مخالفت با حجاب، محالفت با حیا و عفت زنان است

]]>
چی دادیم چی گرفتیم 2018-01-28T16:19:16+01:00 2018-01-28T16:19:16+01:00 tag:http://mahdyamiry395.mihanblog.com/post/1091 سیمین نقره ]]> اصلاح طلبها و شهدای مدافع حرم 2018-01-28T16:15:25+01:00 2018-01-28T16:15:25+01:00 tag:http://mahdyamiry395.mihanblog.com/post/1090 سیمین نقره ]]> دروغ آمد نیوز از حمله اراذل به روحانیون 2018-01-28T16:14:20+01:00 2018-01-28T16:14:20+01:00 tag:http://mahdyamiry395.mihanblog.com/post/1089 سیمین نقره ]]> شکنجه گران ساواک پهلوی 2018-01-28T15:27:14+01:00 2018-01-28T15:27:14+01:00 tag:http://mahdyamiry395.mihanblog.com/post/1088 سیمین نقره ]]> رئیس جمهور، مسکن مهر را به قوطی کبریت تشبیه کرد 2018-01-25T18:37:07+01:00 2018-01-25T18:37:07+01:00 tag:http://mahdyamiry395.mihanblog.com/post/1087 سیمین نقره ]]> میلاد حضرت زینب مبارک ان شاءلله حاجت روا باشید 2018-01-22T17:35:57+01:00 2018-01-22T17:35:57+01:00 tag:http://mahdyamiry395.mihanblog.com/post/1086 سیمین نقره ]]> انتقاد از دولت 2018-01-22T10:36:42+01:00 2018-01-22T10:36:42+01:00 tag:http://mahdyamiry395.mihanblog.com/post/1085 سیمین نقره ]]> اگر ما از آمریکا هراس داریم 2018-01-10T08:13:35+01:00 2018-01-10T08:13:35+01:00 tag:http://mahdyamiry395.mihanblog.com/post/1084 سیمین نقره ]]>