روــایــــات و حـــکـــایــــاتــــ باور کنید همین شهدا اند که جلوی ما را می گیرند... رفــتــنــد جــــانــــشــان را دادنــد، برای چــــــــه؟؟؟ بـــه وصــیــت هــایــــشـــان عـــمـــل کــردیـــــم؟؟؟ رزمنده ای كـه در فـضای سایبر می جنـگی بـرای فـشردن كلیدهای كامپیوتر وضـو بگیر و بـا نیـت قربه الی الله مطلب بنویس.بدانكه تو مصداق و مارَمَیت اِذ رَمَیت ... هستی .تو در شبهای تـاریك جبهه سایبری از میدان مین گناه عبور میكنی مراقب باش،به شهدا تمسك كن بصیرتت را بالا ببر كه تركش نخوری...رابطه خودت را با خدا زیاد كن...با اهل بیت یكی شو و در این راه گوش به فرمان آنها باش. در پناه حق... http://mahdyamiry395.mihanblog.com 2020-02-27T16:06:44+01:00 text/html 2018-11-17T16:33:55+01:00 mahdyamiry395.mihanblog.com سیمین نقره سالروز ازدواج حضرت خدیجه و حضرت محمد مبارک http://mahdyamiry395.mihanblog.com/post/1134 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>چه مبارک شبی ست امشب ...&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>سالروز ازدواج حضرت خدیجه و حضرت محمد مبارک&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b> text/html 2018-10-19T15:29:25+01:00 mahdyamiry395.mihanblog.com سیمین نقره تریلر فیلم سینمایی The tale of the heaven در مورد زندگی امام علی(علیه السلام) http://mahdyamiry395.mihanblog.com/post/1133 <div id="15399629473544982"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/AKHpa?data[rnddiv]=15399629473544982&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2018-10-18T18:49:12+01:00 mahdyamiry395.mihanblog.com سیمین نقره حسن عباسی صدای ماست http://mahdyamiry395.mihanblog.com/post/1132 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.lenzor.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/photo/16848/16847262-83aec84b7296bbaa14cc2268f946b619-l.jpg" alt=""> text/html 2018-10-13T18:07:40+01:00 mahdyamiry395.mihanblog.com سیمین نقره اربعین http://mahdyamiry395.mihanblog.com/post/1131 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://static.cdn.asset.aparat.com/lp/16842125-6624-l.jpg" alt=""></div> text/html 2018-10-13T18:03:20+01:00 mahdyamiry395.mihanblog.com سیمین نقره چه کسانی صدام را به جنگ علیه ایران تشویق کردند http://mahdyamiry395.mihanblog.com/post/1130 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://static.cdn.asset.aparat.com/lp/16844001-5132-l.jpg" alt=""> text/html 2018-10-04T20:07:19+01:00 mahdyamiry395.mihanblog.com سیمین نقره موقع گرانی چه بکنیم تا همه چیز ارزان شود؟ http://mahdyamiry395.mihanblog.com/post/1129 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://static.cdn.asset.aparat.com/lp/16837069-7341-l.jpg" alt=""> text/html 2018-09-28T14:43:54+01:00 mahdyamiry395.mihanblog.com سیمین نقره اندر احوالات یه عده http://mahdyamiry395.mihanblog.com/post/1128 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.lenzor.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/photo/16833/16832318-0ae1ad208513d4b25199765b0316aca9-l.jpg" alt=""> text/html 2018-09-22T16:28:22+01:00 mahdyamiry395.mihanblog.com سیمین نقره میگن ما امنیت نمیخوایم، آزادی میخوایم!!! بفرما آزادی بدون امنیت http://mahdyamiry395.mihanblog.com/post/1126 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.lenzor.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/photo/16828/16827436-3a55d857a7d7e9b000370d107cac7bca-l.jpg" alt=""></div> text/html 2018-09-21T10:08:47+01:00 mahdyamiry395.mihanblog.com سیمین نقره اسلام میگه #سگ_نجسه http://mahdyamiry395.mihanblog.com/post/1125 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://static.cdn.asset.aparat.com/lp/16707098-7610-l.jpg" alt=""></div> text/html 2018-09-14T16:25:28+01:00 mahdyamiry395.mihanblog.com سیمین نقره او خمینی نیست http://mahdyamiry395.mihanblog.com/post/1124 <font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>او خمینی نیست،</b></font><div><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>بلکه #تربیت_شده_افکار_درباری_شاه است ...</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>تربیت شده های تفکر خمینی همون شهدا و جانبازها و آزاده های جنگ تحمیلی بودن،&nbsp;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>و ادامه دهندگان راه امام خمینی همین بچه هایی هستن که برای دفاع از امنیت ایران و ناموس ایرانی، تو سوریه و عراق و مرزهای ایران میجنگن&nbsp; </b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.lenzor.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/photo/16822/16821552-546ac39afff37ada2a7c047ba2e74486-l.jpg" alt=""></div>