روــایــــات و حـــکـــایــــاتــــ
ـآـنــچــه کــه ـشــیـعــه ـی عــلــی (عـلـیـه ـالـسّـــلـام) ـبــایــد ـبــدــانــد...

انسان مثل همه موجودات دیگر معیوب و سالم دارد و انسان سالم هم کامل وادامه مطلب


نوع مطلب : روایات و حکایات، شهدا(کلام،داستان،وصیت ها)، 
برچسب ها : انسان کامل، پیامبر اکرم، امام علی، امیرالمومنین، شهید مطهری، کتاب،
لینک های مرتبط :

نخستین مجلس برفرازآسمانهاودرکنارسدرة المنتهی بود.این مجلس درشب ولادت اوبرپاگردیدکه بیانگرمصیبت او،خدابودوشنونده جبرئیل وهزارگروه ازفرشتگان که بفرمان خدابرای عرض تبریک ولادت نوربه پیامبرگرامی،آهنگ فرودبسوی اوداشتند.جبرئیل دستوریافت که ضمن تبریک به پیامبروگرامیداشت ولادتش بگوید«این فرزندگرانمایه ات درراه حق وعدالت مظلومانه وشهادتمندانه بشهادت خواهدرسیددومین مجلسدرحجره مادرش فاطمه سلام الله علیها بود

کودک گرانمایه یکساله شدکه فرودآمدن فرشتگان برای دلداری وتسلیت به پیامبرنیزآغازشد.نخستین گروهی که فرودآمدنددوازده فرشته برچهره های مختلف بودندکه یکی برچهره ی انسان بود.آنهابالهای خودراگسترده وضمن مرثیه سرایی وسوگواری پیامبر را بخبرشهادت حسین علیه السلام تسلیت دادند.فرشته باران فرودآمدوتسلیت گفت.وپس از آن تمامی فرشتگان بهمین ترتیب فرودآمدندوتسلیت گفتندواین بخاطرآن بودکه همه فرشتگان به فوزوپاداش تسلیت برپیامبروسوگواری برحسین علیه السلام برسند؛وگرنه پیامبرخوددراولین مرتبه واقعیت رادریافته بود

دومین سالروزولادت حسین علیه السلام بود.پیامبرعازم سفربودکه درراه ایستادوضمن قرائت آیه انالله واناالیه راجعون چشمانش اشکبارشدعلت آنراپرسیدندفرمود«این فرشته وحی است که ازشهادت فرزندم حسین درسرزمینی بنام کربلاوساحل فرات گزارش آورده وبرایم چنانستکه گویی بدان سرزمین وبشهادتگاه ومدفن اونظاره میکنم وگویی خاندان باسارت رفته اورابرفرازمحملها وهدیه شدن سرمقدسش را به بارگاه بیدادیزید مینگرم.بخدای سوگندکسی برسرحسین شادمانه نمینگردمگراینکه خدارامیان قلب وزبانش دشمنی ورزیده وخداوندچنین کسی رابه عذابی دردناک کیفرخواهدکرد»
مجلس بعدی پیامبر،برای حسین علیه السلام درکربلابرپاشد.خودش دراین موردفرمود"مرابه نقطه ای به نام کربلاسیردادندودرآنجاشهادتگاه فرزندم حسین ویاران پاکباخته اش رابمن نشان دادندودرآنجامجلس سوگواری بپاگردید»///مجلس بعدی،هنگامی بودکه زمین به اراده الهی درنظرگاه اوهموارشدومدینه وکربلابه هم نزدیک وشهادتگاه حسین به آنحضرت نشان داده شدو او از تربت پاک فرزندش اندکی برگرفت.گویی این همان تربتی بودکه به همسرش ام سلمه دادوفرمود«آن رانگه داروبهوش باش که وقتی این تربت خونین وگلگون شد،فرزندم حسین به شهادت رسیده است.»وخودحسین علیه السلام نیزتربتی همینگونه به آن بانو سپرده بود...
و بعد/حضرت علی علیه السلام سه مجلس دیگردرکربلابرپاساخت.-ازابن عباس آورده اند:بهنگام حرکت علی علیه السلام لسوی صفین،من همرا آنحضرت بودم،هنگامیکه درساحل فرات ودشت نینواپیاده شدیم،علی علیه السلام باصدای رساپرسید:ابن عباس آیااین سرزمین رامیشناسی؟گفتم نمیشناسم.فرموداگرمیدانستی اینجاکجاست تاهمانندمن نمیگریستی ازآن نمیگذشتی.این راگفت وآنقدرگریست که سیلاب اشک ازمحاسن شریفش برسینه اش ریخت ومانیزگریستیم.../دومین مجلس سوگ‌ درکربلاازسوی امام علی علیه السلام راهرثمه بن ابی مسلم روایت میکند:اومیگوید«پس ازپیکارصفین بهمراهی علی علیه السلام بودیم که آنحضرت درکربلافرودآمد.پس ازادای نمازبامدادی،اندکی ازتربت آنرابرداشت وبویید،آنگاه فرمود:ای خاک مردمی ازتوبرانگیخته خواهندشدکه بیدرنگ وبدون حسابرسی واردبهشت خواهندگشت»هرثمه اضافه میکندکه همسرش ازشیعیان آنحضرت بودوپس ازبازگشت بخانه،جریان راهمانگونه بدوبازگفته است که آن بانو پاسخ داده،که امیرمومنان جزبه حق سخن نمیگوید.آنگاه هرثمه،میگوید:هنگامی که حسین علیه السلام بطرف کوفه حرکت کرده بودمن درمیان سپاه اموی بودم وزمانی که درآن سرزمین فرودآمدیم،جریان آنروزی که باعلی علیه السلام بودم بیادم آمدبسوی حسین علیه السلام شتافتم وآنچه راازپدرش بیادداشتم بازگفتم.آنحضرت فرمود:اینک باماخواهی بودیابرضدما؟گفتم هیچکدام،چراکه دختری درخانه دارم وازعبیدالله درمورداونگرانم.فرمودپس ازاینجادورشوتانه شهادتگاه مارابنگری ونه صدای دادخواهی مان رابشنوی.بخداسوگندهرکس ندای یاری طلبانه ی مارابشنودوبه یاری مانشتابد،خداونداورابرچهره درآتش دوزخ خواهدافکند»
نوع مطلب : روایات و حکایات، این حسین کیست که عالم همه دیوانه ی اوست...، 
برچسب ها : امام حسین، حضرت محمد مصطفی ص، امیرالمومنین،
لینک های مرتبط :

سوال: شما می گویید پیامبر اکرم (ص) در غدیر خم علی (ع) را به عنوان جانشین و خلیفه بلافصل خود معرفی کرد، - با توجه به این که رحلت پیامبر اکرم (ص) کم تر از سه ماه بعد از حادثه غدیر تحقق یافت و طبعا مردم هنوز غدیر را فراموش نکرده بودند - چرا امیرالمؤمنین (ع) به آن اشاره نکرد؟ آیا این خود دلیلی بر این نکته نیست که ولایت مطرح شده در حدیث غدیر به معنای حکومت و خلافت نبوده است؟


جواب: به جرات می توان گفت بعد از ارتحال رسول خدا (ص) هیچ کس به اندازه شخص امیرالمؤمنین (ع) در تبلیغ و ترویج حدیث غدیر و انتقال آن به نسل بعدی اهتمام نورزیده و برای حفظ و تبیین آن قدم برنداشته است . در میان ادله و براهینی که حضرت علی (ع) برای اثبات ادعای خویش مبنی بر جانشینی پیامبر (ص) و امامت مسلمانان اقامه فرمود، بیش ترین تاکید بر حدیث غدیر بود . آن حضرت در فرصت های گوناگون بارها به این روایت تمسک جست . شماری از مواردی که امیرالمؤمنین (ع) به حدیث غدیر استدلال کرده، به اختصار چنین است:

1 . بلافاصله پس از ارتحال پیامبر اکرم (ص) در مناظره ای، ادامه مطلب


نوع مطلب : روایات و حکایات، 
برچسب ها : غدیر خم، امیرالمومنین،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 27 اسفند 1394 :: نویسنده : سیمین نقره
امام صادق (ع) در باب نوروز به معلی یکی از اصحابشان فرمودند:
نوروز روزی است که:
. الله از بندگان پیمان گرفت که او را عبادت کنند و بر او شریکی قرار ندهند.
. به رسل و حججش و به ائمه علیهم السلام ایمان آورند.
.خورشید در آن طلوع کرده و بادها در آن وزیدن گرفته اند و زینت زمین در این روز آفریده شده.
. کشتی نوح (ع) بر کوه جودی استقرار یافت.
 در آن رسول الله (ص) امیرالمؤمنین را بر شانه هایش گذاشت تا بتهای قریش را از بالای بیت الحرام سنگ زند و بشکند و همینطور است درباره ابراهیم (ع)
. روزی که نبی (ص) به اصحابش امر کرد که با علی (ع) به اسم امیرالمؤمنین بیعت کنند و در آن روز بیعت دوم واقع شد.
. آن روزی بود که علی (ع) به اهل نهروان ظفر یافت و ذوثدیه  را کشت.
. روزی است که قائم ما و ولاة الأمر ظهور می کنند و آن روزی است که بر دجال ظفر می یابد و او را در زباله دانی کوفه به دار می کشد
 و روز نوروزی نیست مگر اینکه ما در آن در پی فرج هستیم زیرا آن روز از ایام ما و ایام شیعه ماست که عجم آن را حفظ کرده در حالی که شما آن را ضایع کردید .
و فرمود : نبی ای از انبیاء از پروردگارش سؤال کرد که چگونه این قومی را که خارج شده اند زنده می کند که خداوند به او وحی کرد که بر قبور آنان آب بپاشد. در این روز که اولین روز از سال ایرانیان است پس زنده شدند و زندگی کردند در حالی که تعدادشان سی هزار نفر بود و بدین سان پاشیدن آب در نوروز سنت شد .

( مستدرک ‏الوسائل ج : 6 ص : 353 ، بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ یوْمِ النَّیرُوزِ وَ الْغُسْلِ فِیهِ وَ الصَّوْمِ وَ لُبْسِ أَنْظَفِ الثِّیابِ وَ الطِّیبِ وَ تَعْظِیمِهِ وَ صَبِّ الْمَاءِ فِیهِ ) .
نوع مطلب : روایات و حکایات، 
برچسب ها : نوروز، امام صادق ع، اسلام، شیعه، حضرت محمد مصطفی ص، امیرالمومنین، امیرالمومنین علی ع،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 22 آذر 1394 :: نویسنده : سیمین نقره
اخیراً تصویری در فضای مجازی پخش شده با نام ماندانا مادر کوروش و در کنار آن جمله ای از امام علی علیه السلام نقل شده و به تفاوت نگرش به زن در اسلام و در ایران قبل از اسلام  پرداخته شده.ادامه مطلب


نوع مطلب : اوضاع کشور، روایات و حکایات، 
برچسب ها : امیرالمومنین، امام علی ع، اسلام، زن، ماندانا، کوروش،
لینک های مرتبط :
نوع مطلب : اوضاع کشور، روایات و حکایات، 
برچسب ها : امیرالمومنین، امام علی، زن، مرد،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 6 آبان 1394 :: نویسنده : سیمین نقره
علامه امینی تعریف کرده است که: ✔مدتها فکرمی‌کردم که خداوند چگونه شمر ملعون را عذاب می‌کند؟ و جزای آن تشنه لبی و جگر سوختگی حضرت سیدالشهدا(ع) را چگونه به او می‌دهد؟ ✔تا اینکه شبی در عالم رویا دیدم که امیرالمؤمنین(ع) در مکانی خوش آب و هوا، روی صندلی نشسته و من هم خدمت آن جناب ایستاده‌ام، در کنار ایشان دو کوزه بود، 

ادامه مطلب


نوع مطلب : روایات و حکایات، این حسین کیست که عالم همه دیوانه ی اوست...، 
برچسب ها : شمر، امام حسین، امام علی، امیرالمومنین، علامه امینی،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 4 آبان 1394 :: نویسنده : سیمین نقره
یكى از اصحاب على علیه السلام بنام (حبه عرنى ) میگوید: شبى من با (نوف ) در صحن حیاط دارالعمارة كوفه خوابیده بودیم، اواخر شب بود ناگاه دیدیم على علیه السلام آهسته از داخل عمارت بیرون آمد وحشتی فوق العاده او را فرا گرفته، 

ادامه مطلب


نوع مطلب : روایات و حکایات، 
برچسب ها : امیرالمومنین، خدا، تقوا، امام علی،
لینک های مرتبط :
ﺧﺪﺍ ﺭﺣﻤﺖ ﻛﻨﺪ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺣﺎﺝ ﺷﻴﺦ ﺍﺳﺪﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﻴﺪﻱ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﺭﺍ؛ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻭﺍﻋﻈﺎﻥِ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺯﺣﻤﺖ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﺠﻒ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭﻙ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ. ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺣﺠّﺔ ﺍﻟﺎﺳﻠﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺎﺝ ﺷﻴﺦ ﺍﺳﺪﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﻴﺪﻱ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﻣﻲ‌ﮔﻔﺖ: ﺧﺪﺍ ﺭﺣﻤﺖ ﻛﻨﺪ ﻳﻚ ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪﻱ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ‌ﻛﺮﺩ، ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺁﻗﺎ ﺷﻴﺦ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺯﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩﻳﻢ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺯﺍﻫﺪ ﻣﻲ‌ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﺗﺸﺮﻳﻒ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻭ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻳﻢ. ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ 

ادامه مطلب


نوع مطلب : روایات و حکایات، 
برچسب ها : امیرالمومنین، امام علی،
لینک های مرتبط :
 استادپناهیان: برخی می گویند: 
«پیامبر اکرم(ص) به علی(ع) فرمود اگر مردم نیامدند، تو هم نیا! پس پیامبر اکرم(ص) دموکراسی را قبول داشت!» 
اینها چرا بقیه اش را نمی گویند؟!
در بقیه پیامبر به امیرالمومنین میفرماید: اگر چهل نفر یار داشتی، بیا.
چرا مردم را فریب میدهید؟ چرا قسمتی از آیه و حدیث را کتمان میکنید خداوند در قرآن کسانی را که آیات الهی را کتمان میکنند تا از آن سو استفاده کنند لعنت میکند
نوع مطلب : اوضاع کشور، روایات و حکایات، 
برچسب ها : استاد پناهیان، امیرالمومنین، حضرت محمد رسول الله، خدا، قیام،
لینک های مرتبط :
جمعه 10 مهر 1394 :: نویسنده : سیمین نقره
در غدیــر خم که نام برکـه ایست
داد احمــــد را خدا فرمــــان ایست 
همرهان را خواند احمـد با شعف 
رفتگـــــان باز آمدند از هــــــر طرف 
از جهــــــــاز اشتـــــــران کـــاروان 
منبـــــری برساختندش در میــــان 
ابتدا احمــــــد به منبــــــر پا نهاد 
پس علـــی را در کنارش جای داد 
دست او بگرفت و کــرد او را بلنـد 
بر ســــــــر دستش نبی ارجمنــــد 
گفت یارب دوستانش دوست دار 
دشمنانش را همی دشمن شمار 
بارالهــــــا یـــــــار او را یـــــار باش 
هر که خواهـد خوار او گو خوار باش 
چون به پایان گفتـه احمد رسید 
این خطاب از جانب ایــــــــزد رسید 
دینتان کامــــل شد و نعمت تمام 
شد خـــــدا راضی ازین دین و امام
برگرفته از http://www.lenzor.com/kamran19490
#علی#امیرالمومنین#غدیر#عید_ولایت#مرتضی#حیدر#نجف#حضرت_علی#مولا#مولای_متقیان#فاتح_خیبر#ولایت#عید_اکبر
نوع مطلب : روایات و حکایات، 
برچسب ها : غدیر، غدیر_خم، امیرالمومنین، حضرت محمد، شعر، رسول الله، اسلام،
لینک های مرتبط :

نوشته اند : زمانیکه حضرت علی علیه السلام بر عمرو ابن عبدود پیروز شد او را نکشت ، قدری تامل کرد و بعد از ساعتی سر او را جدا

 کرد و خدمت پیامبر صلی الله علیه وآله آورد .

پیامبر صلی الله علیه وآله علت تاخیر درکشتن عمرو را سوال کرد؟

حضرت امیر علیه السلام فرمود: عمرو به من دشنام داد و آب دهان برروی من انداخت او را مهلت دادم تا خشم خودم را فرو نشانیدم

 و نیت خود را برای خدا خالص کردم و او را کشتم .

عُمر ازعلی علیه السلام پرسید :یا علی چرا زره عمرو را نکندی و حال آنکه در عرب زرهی از آن بهتر نیست .

حضرت فرمود: نخواستم او را برهنه بگذارم .

چون خواهر عمرو بالای سرکشته برادرش آمد ، دید او را برهنه نکرده اند و زره او را نکنده اند ، گفت : خوب« کفو » و همتای کریمی او

 را کشته است و اگر کشنده برادرم عمرو غیر از علی علیه السلام بود تا زنده بودم برای برادرم گریه میکردم.

(اما خواهر حضرت سیدالشهدا علیه السلام ،زینب سلام الله علیها، وقتی که بالای سر کشته آن حضرت آمد دید تمام لباسهای آن

 حضرت را برده اند .

"صلی الله علیک یا ابا عبدالله")

منبع : ثمرات الحیاة ج2 ص 392 / عین الحیوة ص524 علامه مجلسی رحمة الله علیه

برگفته ازhttp://www.myemamali110.blogfa.com/

نوع مطلب : روایات و حکایات، 
برچسب ها : امیرالمومنین، مرد، حضرت زینب،
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 2 )    1   2   
درباره وبلاگ

باور کنید همین شهدا اند که جلوی ما را می گیرند...
رفــتــنــد جــــانــــشــان را دادنــد، برای چــــــــه؟؟؟
بـــه وصــیــت هــایــــشـــان عـــمـــل کــردیـــــم؟؟؟
رزمنده ای كـه در فـضای سایبر می جنـگی بـرای فـشردن كلیدهای كامپیوتر وضـو بگیر و بـا نیـت قربه الی الله مطلب بنویس.بدانكه تو مصداق و مارَمَیت اِذ رَمَیت ... هستی .تو در شبهای تـاریك جبهه سایبری از میدان مین گناه عبور میكنی مراقب باش،به شهدا تمسك كن بصیرتت را بالا ببر كه تركش نخوری...رابطه خودت را با خدا زیاد كن...با اهل بیت یكی شو و در این راه گوش به فرمان آنها باش.
در پناه حق...
مدیر وبلاگ : انصار الشهدا
نظرسنجی
جهت تعجیل در فرج آقا امام زمان(عج) چندتا صلوات میفرستید؟؟

جهت تعجیل در فرج آقا امام زمان(عج) چندتا صلوات میفرستید؟؟

جهت تعجیل در فرج آقا امام زمان(عج) چندتا صلوات میفرستید؟؟

جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :